Photo - Black & White

$ 25.00

8" x 10" black & white photo of Jerry Lee Lewis on piano.